Zeticket är en webbplats som förmedlar biljetter mellan arrangör och kund.
Vi har lång erfarenhet av både konsertverksamhet och IT och kombinerar här de två.

Zeticket är en tjänst som ägs och drivs Zeticket AB.

Zeticket AB
Valhallavägen 126
114 41 Stockholm

email: info@zeticket.se

tel: 08-420 177 00